MONIKULTTUURISUUDEN sukupuoli

Kirja tarkastelee sukupuolen merkitystä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Mitä tapahtuu, kun sukupuolta koskevia käsityksiä joudutaan muuttamaan yhteiskunnan monimuotoistumisen ja muuttoliikkeiden seurauksena? Miten ihmisiä määritellään sukupuoleen, etnisyyteen ja rotuun liittyvien erojen perusteella? Kuka saa kuulua suomalaisten joukkoon ja kenen sukupuolella on väliä? Kirjoittajat pohtivat rajojen yli liikkumisen seurauksia käsityksille yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja kuulumisesta. He käsittelevät sukupuolten, sukupolvien ja eri kansalaisryhmien suhteita, arkisia kohtaamisia ja muualla elämisen muistoja. Kirjassa liikutaan kotouttamis- ja nuorisotyön kentillä, kansalaisjärjestöjen kokouksissa, monikulttuurisissa lähiöissä ja haurastuvilla työmarkkinoilla. Teos soveltuu opiskelijoille ja tutkijoille sekä niille, jotka työssään kohtaavat sukupuoleen ja monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä.