HIILAMO, H., Uusi hyvinvointivaltio

Taloudellisen kasvun korostaminen tasa-arvon kustannuksella vähentää lähes kaikkea hyvinvointia. Heikki Hiilamo hahmottelee kirjassaan, miten jokainen voi tulla omilla ponnistuksillaan toimeen ja omassa yhteisössään hyväksytyksi ja arvostetuksi. Hiilamo puhuu toki rahastakin, sillä tulot ja omaisuus kuvaavat ihmisen asemaa sosiaalisessa hierarkiassa. Rikkaammat ovat koulutetumpia, syövät ja asuvat paremmin, harrastavat enemmän, ovat terveempiä ja usein myös onnellisempia. Ihmisen elämän merkitys syntyy kuitenkin suhteissa toisiin ihmisiin. Kulutusyhteiskunta perustuu kuvitelmaan ihmisestä, joka haluaa aina vain enemmän. Todellisuudessa ihmisten tarpeet ovat suhteellisen vaatimattomat: terveellinen ruoka, mukavat vaatteet ja kunnollinen asunto. Tarpeet ovat sidoksissa yhteisöön ja sen arvoihin. Yhteiskunnalliseen ilmapiiriin vaikuttaa ratkaisevasti se, millaiset mahdollisuudet köyhillä on kohentaa asemaansa, voivatko kaikki käyttää aloitteellisuuttaan ja kykyjään asemansa parantamiseen, vai onko kohtalo määrätty syntymässä.