VANHUUDEN mieli

Ikäihmisten mielen hyvinvointi on keskiössä Vanhuuden Mieli -hanketta kokoavassa kirjassa. Hankkeen päämääränä on ollut ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistäminen ja lähtökohtana on ollut heidän oman äänensä kuuleminen. Ikäihmiset ovat hankkeen aikana kertoneet ajatuksiaan mielen hyvinvoinnista ja sitä vahvistavista tekijöistä sekä kuvanneet omia arjen voimanlähteitään. Heidän näkemyksensä osoittavat mielen hyvinvoinnin maiseman avaruuden ja teemaan kytkeytyvien yksilöllisten merkitysten rikkaan kirjon. Mielen hyvinvoinnin tarkastelu voimavaralähtöisesti on mielekästä.