LEWIS, C. S., Caspian, prins av Narnia. - [Ny utg.]

9-12 ĺr. Storpocket. När syskonen Pevensie i Caspian, prins av Narnia ĺtervänder till Narnia har det gĺtt hundratals ĺr och mycket är annorlunda. Människor har erövrat landet och tystat djuren och träden och fördrivit dvärgar och fauner. Av lejonet Aslan ställs barnen inför uppgiften att jaga bort inkräktarna och ĺterföra den rättmätige ledaren pĺ tronen.