PARKKO, T., Runouden ilmiöitä

Modernismi, beatrunous, kielirunous, visuaalinen runous, proosarunous, käsiterunous, digitaalirunous, äänirunous, metodirunous... Luovan kirjoittamisen opettaja ja Runoyhdistys Nihil Interit ry:n perustajajäsen Tommi Parkko kuvaa teoksessaan kahden viime vuosikymmenen runoutta uudistaneita ilmiöitä. Ajanjaksolle on ollut ominaista kentän valtava uudistuminen ja monimuotoistuminen, ja se on vaikuttanut runouden tekemiseen, julkaisemiseen ja levittämiseen. Kirja on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa tietoa ja näkökulmia runon uudempiin virtauksiin.