HONKATUKIA, P., Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus

Kirjassa tarkastellaan etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten miesten rikollisuutta sekä siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja nuorten elämänkulkua koskevia tekijöitä. Lisäksi selvitetään rikoksia tehneiden nuorten ja rikosoikeusjärjestelmän kohtaamista. Kirjassa äänensä saavat kuuluviin sekä nuoret että viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Kirjoittajat lähestyvät nuoruuden, monikulttuurisuuden ja rikollisuuden jännitteistä suhdetta niin nuorisotutkimuksellisten, etnisiä suhteita käsittelevien kuin kriminologistenkin keskustelujen avulla. Näin he tarjoavat monisyisen kuvan arkaluontoisesta ja yhteiskunnallisesti polttavasta aiheesta. Kirja tarjoaa uutta tietoa ja näkökulmia paitsi aihepiiristä kiinnostuneille eri tieteenalojen tutkijoille, myös nuoriso- ja sosiaalialan sekä kriminaalipolitiikan kentille.