LAINE, S., Tunteen ja älyn liitto

Mitä kiire ja stressi todella tekevät mielellemme ja kehollemme ja mikä niitä aiheuttaa? Entä mitä kiire ja stressi merkitsevät yrityksen toiminnalle? Tiedämmekö riittävästi stressin vaikutuksesta sairauksiin? Mieli ja keho on kokonaisuus, joka vaikuttaa moniulotteisesti yksilön ja yhteiskunnan toimintaan. Tunteen ja älyn liitto esittelee menetelmiä, joiden avulla voi oppia tiedostamaan mielen ja kehon toimintaa, parantamaan tunnehallinnan taitojaan ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Lopputuloksena voimme elää tervettä ja energistä arkista elämää. Tunteen ja älyn liitto kertoo uusinta tutkimustietoa hyödyntäen, mitä on tietoinen läsnäolo, miten tunnistaa ego, millainen vaikutus tunteilla on terveyteen ja miksi mainonta luo väärän kuvan rakkaudesta. Kirja näyttää, mikä on ruokavalion, levon ja liikunnan merkitys tasapainon löytämisessä ja mitä eheytyminen yhteiskunnassa ja ihmisessä tarkoittaa. Sari Laine on työhyvinvoinnin ammattilainen. Hän on työskennellyt kymmenen vuoden ajan henkilöstön kehittämisen parissa ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Laine kiinnostui henkisestä kasvusta huomattuaan, ettei enää jaksanut eikä tuntenut elämäänsä riittävän mielekkääksi ulkoisen kiireen keskellä.