GILBERT, P., Myötätuntoinen mieli

Nyky-yhteiskunnassa myötätuntoisuus tulkitaan usein heikkoudeksi. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että myötätunnon kehittäminen kasvattaa itseluottamusta, lisää terveyttä ja kasvattaa sosiaalisia taitoja. Miksi kuitenkin negatiiviset tunteet saavat ihmisissä vallan? Professori Paul Gilbert selvittää viimeisintä tieteellistä tutkimusta yhdistelevässä teoksessaan Myötätuntoinen mieli, että taustalla ovat evolutiiviset ja sosiaaliset syyt. Ihmisen aivot reagoivat nopeasti erilaisiin uhkatilanteisiin, joten vihan ja masennuksen tunteet syntyvät luonnostaan helpommin kuin myötätuntoisuus. Kirja tarjoaakin käytännönläheisiä ohjeita ja harjoituksia siihen, miten myötätuntoisuutta voi kehittää. Gilbert yhdistelee yleistajuisessa teoksessaan myötätuntosuuntaista terapiaa (CFT), kiintymyssuhdeteoriaa, neurotieteitä ja mindfulness-harjoituksia. Gilbert on kliinisen psykologian tohtori.