ORTEGA y Gasset, J., Ajatuksia tekniikasta

Jos$/e Ortega y Gassetin mietelmät tekniikasta olivat ilmestyessään 1939 ensimmäinen kattava filosofinen esitys siitä, mitä tekniikka on. Klassikkoteoksessaan Ortega tutkii tekniikkaa näkökulmanaan ihmisen elämä ja oleminen. Näissä alun perin Santanderin yliopistossa pidetyissä luennoissa tulee esiin käsitys ihmisestä olosuhteidensa liitännäisenä. Pyrkimys tyydyttää tarpeita ja hallita elämää omassa ympäristössään on antanut ihmisen käsiin tieteellis-tekniset menetelmät, joiden avulla tavoitella mitä tahansa. Jos$/e Ortega y Gasset (1883-1955) tunnetaan espanjankielisen kielialueen ulkopuolella parhaiten kulttuurikriittisestä teoksestaan Massojen kapina. Hän oli merkittävä vaikuttaja, joka pyrki eurooppalaistamaan Espanjaa ja julkaisi valtavan määrän tekstejä eri foorumeilla. Ajatuksia tekniikasta on paitsi filosofian ja erityisen aihepiirinsä klassikko, myös kiehtova esimerkki Ortegan kyvystä suunnata filosofinen tutkimus elämäämme koskettaviin asioihin. Teoksen suomentaja Antti Immonen on koulutukseltaan filosofi ja toimii vapaana kirjoittajana. Hän on aiemmin suomentanut 23ë45-sarjaan R. W. Emersonin teoksen Luonto.