HUSSERL, E., Geometrian alkuperä

Edmund Husserl esittää viimeisiin tutkimuksiinsa kuuluvassa Geometrian alkuperässä, että tieteellinen tieto on aina historiallista. Ollakseen universaalia se edellyttää kirjoitusta. Käyttämällä geometriaa esimerkkinä Husserl osoittaa, miten tieteellisten käsitteiden taustalla toimii historiallinen idealisaatioprosessi. Sen rakenne ja lähtökohdat on paljastettava, jotta tieteen käsitteillä voi olla aito merkitys. Näin avautuu myös tie ulos eurooppalaisten tieteiden kriisistä. Jacques Derridan laaja johdanto Geometrian alkuperään on hänen varhaisin julkaistu tutkimuksensa. Tässä kommentaarissa hän yhdistää kirjoitukseen tietoisuuden, läsnäolon, historiallisuuden ja eron kaltaiset teemat. Derrida aloittaa Husserlin fenomenologiasta, mutta päätyy dekonstruoimaan fenomenologian itsensä. Näin hän päätyy kritisoimaan länsimaista filosofiaa läsnäolon metafysiikkana. Kirjoitukset toimivat johdatuksina toisiinsa. Yhdessä ne avaavat mahdollisuuden ymmärtää mannermaisen filosofian ydinteemoja kuten historiallisuutta, vastuullisuutta ja kirjoitusta.