KESKEISET rikokset. - 3., uud. ja laaj. laitos

Teos on tiivis ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista. Oikeustieteellisessä opetuksessa on tarvetta teokselle, jossa keskitytään keskeisten rikostyyppien erityispiirteisiin. Rikosoikeuden ammattilaiset puolestaan tarvitsevat teosta, josta he löytävät vaivattomasti punnittua ja analysoitua tietoa ratkaisutoimintaansa varten. Kirjassa käsitellään erityisesti rikoksia, jotka ovat yleisiä rikostilastojen perusteella. Toisena valintaperusteena on se, että kirjassa käsitellyt rikokset kohdistuvat yksilön keskeisiin perusoikeuksiin ja rikossäännökset ovat oikeudellisesti mielenkiintoisia. Tarkastelun keskiössä ovat viranomaistoimintaan kohdistuvat rikokset ja virkarikokset, henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, yksityisyyden, rauhan, kunnian ja vapauden loukkaaminen, yleisvaaralliset rikokset, tieliikenne- ja huumausainerikokset sekä omaisuus- ja varallisuusrikokset. Kirja on sekä perusoppikirja keskeisistä rikostyypeistä että asiantuntijan työväline hänen etsiessään vastauksia näiden rikostyyppien oikeudellisiin ongelmiin.