VOUTILAINEN, E., Ravitsemustaito. - 1. p.

Teos on suunnattu ravitsemustieteen perusopintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kirja on käyttökelpoinen ja luotettava perusteos jokaiselle, joka on kiinnostunut ravitsemuksestaan. Kirja on tarkoitettu ravitsemustieteiden ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Lisäksi se sopii farmasian, lääketieteen, kotitaloustieteen ja elintarviketieteiden opiskelijoille. Kirjan sisällön painopisteinä ovat suomalainen kansanravitsemus ja -terveys sekä ravitsemus sairauksien ennaltaehkäisyssä eri ikäkausina. Teoksessa vastataan ajankohtaisiin keskustelun aiheisiin kuten lisäaineisiin, karppaukseen ja rasvojen terveysvaikutuksiin tieteen näkökulmasta. Kirja sisältää ravitsemussuositukset, ruokavalion koostamista, elimistön toimintaa ja ravintoaineita.