MEINANDER, H., Gustaf Mannerheim

Gustaf Mannerheim är som känt den mest uppburna men ocksĺ omstridda personen i Finlands 1900-talshistoria. Men varför är det sĺ?Mannerheims lĺnga och mĺngskiftande liv och epok gestaltas i detta verk skrivet av Henrik Meinander i flera kontexter: hans privilegierade bakgrund och officerskarriär i Ryssland, som vardera pĺ ett väsentligt sätt formade hans syn pĺ Finland i ett europeiskt och globalt perspektiv, hans centrala insats i finsk säkerhetspolitik under ödesĺren 1917-1919 och 1939-46, och sist men inte minst, hans personlighet som fortsättningsvis ger upphov till en myter, anekdoter och rykten.I denna syntes mĺlar han ett kritiskt men empatiskt Mannerheim-porträtt, i vilket det finns bĺde starka konturer och färgprakt men ocksĺ besvärande detaljer och tunga skuggor.