AFRIKAN voima

Huom! Kirja on saatavana kauttamme vain BTJ Kirjo 7/2010 -luettelon voimassaoloajan 21.4.2010 saakka. Näyttely ja siihen liittyvä julkaisu Afrikan voima - kolme näkökulmaa tutkii Euroopan kulttuurivelkaa Afrikalle kolmella tapaa. Se esittelee merkittävän valikoiman perinteistä länsiafrikkalaista taidetta rinnastettuna Euroopan modernistisen taiteen kanssa. Afrikan taiteen vaikutus 1900-luvun alun modernismiin oli valtava. Euroopan teollistuessa ja kaupungistuessa länsimaisen ihmisen koettiin rapistuvan. Taiteilijat lähtivät etsimään uutta alkua ja elinvoimaa kotiseutujen ulkopuolelta, aina Afrikasta asti. Ne, jotka eivät matkustaneet itse, ottivat vaikutteita Eurooppaan levinneiden etnografisten kokoelmien ja esineiden kautta. Suomalaistaiteilijoista tunnetuimman Afrikan-matkaajan Akseli Gallen-Kallelan maalaustaiteen värimaailman Afrikka muutti täysin. Afrikkalaiset teokset esitellään osana taidekulttuuria kumoten harhaluulon, että afrikkalaiset taide-esineet liittyisivät yksinomaan uskonnollisiin rituaaleihin. Kolmas näkökulma luotaa suomalaisen nykytaiteen ja Afrikan suhdetta. Monet suomalaistaiteilijoista ovat vierailleet Beninissä sijaitsevassa suomalaisessa kulttuuri-instituutissa Villa Karossa, mutta 1900-luvun kollegoidensa tapaan osalle riittävät kuvat vaikutteiden antamiseen.