HELLSTEN, T., Är det försent att förändras?

[Ei kuvausta]