PAASILINNA, A., Krigshästen och andra kämpar

Under krigsvintern 1942 är de sovjetiska soldaterna Savolenko och Kunitsin pĺ underrättelseuppdrag i Finland. Leningrad är belägrat av tyskarna och finnarna har ryckt fram ända till Svir. I samband med ett angrepp pĺ ett mejeri i Kymmenedalen hamnar Savolenko och Kunitsin av misstag i fiendeland.