MIKKOLA, T., Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2010

Julkaisussa vertaillaan 11 suuren kaupungin terveydenhuollon kustannuksia vuonna 2010. Julkaisu on viidestoista suurten kaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä vuosittain tekemistä terveydenhuollon kustannusselvityksistä. Kaupunkien kustannukset on saatettu vertailukelpoisiksi ikävakioinnilla. Ikävakioitujen kustannusten lisäksi raportissa esitetään kaupunkien tarvevakioidut kustannukset. Julkaisun tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille ja johtaville viranhaltijoille luotettavia vertailutietoja terveydenhuollon palveluihin käytetyistä panoksista.