FROMM, E., Zen ja psykoanalyysi

Zen ja psykoanalyysi tarjoaa mahdollisuuden seurata huikeaa dialogia, jossa kohtaavat D. T. Suzukin edustama zenbuddhalainen traditio ja Erich Frommin freudomarxilainen yhteiskuntakritiikki. Suzukin mukaan länsimaisen nykyihmisen suurin ongelma on yritys hallita maailmaa älyn ja teknologian avulla. Etsiessään vapautta jokapäiväisen elämän vaivoista ihminen kuitenkin vieraantuu yhä kauemmas olemisensa perustasta, todellisesta vapaudestaan. Vaihtoehdoksi Suzuki tarjoaa zenfilosofiaa, joka tähtää kaikkien ideologioiden, käsitejärjestelmien ja muiden todellisuuden hallinnan välineiden hylkäämiseen, asioiden todellisen tilan välittömään kokemiseen. Suzukin luennoissa zenin olemus tulee ymmärrettäväksi konkreettisten esimerkkien kautta. Teksti sisältää myös otteita 800-luvulla eläneen zenmestari Rinzain opetuspuheista, joita ei ole aiemmin suomennettu. Fromm puolestaan oli vakuuttunut siitä, että Zen voisi auttaa länsimaisia ihmisiä tunnistamaan kapitalistisen talouden, kulutuskulttuurin ja epätasa-arvon negatiivisia seurauksia jokapäiväisessä elämässään. Hän näki Zenin vapauttavana käytäntönä, joka voimautti ihmisiä kamppailemaan omien elämänehtojensa hallinnan puolesta. Zenbuddhalaisen yhteiskuntakritiikin mahdollisuuksia hahmotteleva ainutlaatuinen essee on yksi harvoista suomentamattomista Frommin teksteistä.