MIKKOLA, T., Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2008

Julkaisuun on koottu uusimmat tiedot suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksista vuodelta 2008. Mukana ovat Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa. Julkaisu on kolmastoista suurten kaupunkien ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä vuosittain tekemistä terveydenhuollon kustannusselvityksistä. Julkaisun tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille ja johtaville viranhaltijoille luotettavia vertailutietoja sosiaali- ja terveystoimen palveluihin käytetyistä panoksista.