MARTTUNEN, M., Nuorisorikosoikeus

OTL, VT Matti Marttusen väitöskirjassa tarkastellaan nuorten rikosten käsittelyä ja seuraamuksia Suomessa, Saksassa ja Englannissa. Teoksessa käsitellään nuorisorikosoikeudellisen sääntelyn kehityskaaria (luku II) sekä eritellään nuoriin sovellettavan rangaistusjärjestelmän perusteita ja tavoitteita (luku III). Luvussa IV esitetään vertailumaiden nuorten rikosten käsittelyjärjestelmien perusteiden kuvaukset, arvioidaan Suomen 15 vuoden rangaistusvastuuikärajan tarkoituksenmukaisuutta sekä tarkastellaan eri maiden nuorisorikollisuuden tasoja ja rangaistusten jakaumia. Teoksen laajimmassa luvussa V kartoitetaan nuoriin sovellettavien seuraamusten sääntelyratkaisut ja soveltamiskäytännöt vertailumaissa, sekä arvioidaan eri järjestelmien soveltamisesta saatuja kokemuksia pääosin tilastollisen materiaalin valossa. Luvussa VI pohditaan lastensuojelun ja rikosoikeuden rajapintaa.