MUISTISAIRAUDET. - 2. uud. p.

Väestön ikääntyessä muistisairaudet ovat kansanterveyden haaste. Niitä voidaan kuitenkin ehkäistä, tunnistaa varhain ja hoitaa. Muistisairaudet-kirja sisältää kuvaukset etenevistä muistisairauksista, tiedonkäsittelyn muutoksista muissa sairauksissa sekä taudinmäärityksen ja hoidon.