BLACKBURN, S., Platonin Valtio

""Tyrannia ei ole mikään varkauden ja väkivallan kaltainen pieni rikos, vaan laajamittaista ryöstelyä olkoon sitten hengellistä tai maallista, yksityistä tai julkista."" - Platon teoksessaan valtio. Cambridgen yliopiston filosofian professori Simon Blackburn selittää tässä teoksessaan Valtion moraalisia, poliittisia ja oikeudellisia ajatuksia ja tutkii niiden vaikutuksia nykyaikaan. Platon (427-347 eaa.) oli antiikin kreikkalainen filosofi ja Akatemian perustaja, ja häntä pidetään yhtenä antiikin ja koko historian merkittävimmistä filosofeista. Platon oli Sokrateen kuuluisin oppilas ja Aristoteleen opettaja. Filosofina Platon oli rationalisti ja dualisti. Hän kirjoitti monista filosofisista aiheista ja käsitteli erityisesti etiikkaa, politiikkaa, metafysiikkaa ja tietoteoriaa. Hänet tunnetaan erityisesti klassisesta ideaopistaan, kirjoittamistaan dialogeista (mm. Pidot, Faidros ja Valtio) sekä Sokrateen puolustuspuheesta. Kirja kuuluu Ajatuksen sivistyskirjasto-sarjaan, josta on aiemmin ilmestynyt Francis Wheenin Marxin Pääoma (2007).