DONNER, J., Sverige

Jörn Donner gav ut Sverigeboken till julen 1973, i skuggan av den gamle kungens död och en knapp socialdemokratisk valseger. Den nye kung som tillträdde dĺ sitter kvar sedan över 40 ĺr, men mycket annat har förändrats. I avsikt att skriva berättelsen om en vinterresa i Heinrich Heines efterföljd reste Donner runt i Sverige vintern och vĺren 2014, men den politiska osäkerhet som septembervalet 2014 ĺstadkom förändrade bilden.När Donner skrev sin förra Sverigebok levde landet i en praktiskt taget obruten socialdemokratisk hegemoni, som smĺningom urholkades. 2014 kunde manżtala om en viss borgerlig hegemoni efter Fredrik Reinfeldts ĺtta ĺr som statsminister.Valet 2014 kom istället att till stor del handla om invandringen. Den tidigare massutvandringen till USAżersattes av arbetskraftsinvandring framför allt frĺn Finland under 60- och 70-talen, och under de senaste femton ĺrenżhar mĺngażnyanländande varit flyktingar och asylsökande. En snabbt ökande andel av Sveriges befolkning är född utomlands. Hur svenskt är Sverige idag? Den ökande politiska oron i Europa, ryska överflygningar i svenskt luftrumżoch eventuella ubĺtskränkningar har ocksĺ lett till att den fortgĺende nedrustningen av svenskt försvar pĺ nytt ifrĺgasatts. Allt detta, den nya och nygamla svenska nationalismen, landets nĺgot schizofrena förhĺllande till det förflutna och till den hävdvunna svenska neutraliteten är teman i Jörn Donners nya bok. Sverige: Resor i ett främmande land är ett försök att med en nyfiken blick se Sverigeżoch bygger pĺ resor, samtal, läsning och framför allt kunskap omżlandet under över 60 ĺrs bekantskap.