SALPA, P., Lapsen ensimmäinen vuosi

Ensimmäisenä elinvuotenaan lapsi oppii enemmän kuin koskaan myöhemmin vastaavana ajanjaksona. Oppimisen tahtiin ja malliin vaikuttavat paitsi yksilön ominaisuudet myös mahdolliset sairaudet ja vammat sekä perheen sisäinen vuorovaikutus, perusturvan kehittyminen ja ympäristön tarjoamat haasteet. Poikkeava kehityskulku ei tarkoita, etteikö kehitys voisi normalisoitua iän myötä. Suurella osalla näistä lapsista kyse on normaalin kehityksen erilaisista variaatioista, joihin voidaan vaikuttaa. Useimmiten vanhempien ohjaaminen ja arjessa toteutuva harjoittelu ovat riittäviä toimenpiteitä. Kirjassa kuvataan normaalin kehityksen eteneminen, erityisesti sen mahdollistavat tekijät, sekä tärkeimmät tunnistettavat poikkeavat kehityskulut. Käytännön ohjeista hyötyvät niin neuvolan henkilökunta kuin vanhemmatkin.