KAVÉN, P., Sotalapset

Lastensiirrot - humanitaarista apua vai politiikkaa? Valtion tiedotuslaitos kielsi ulkopoliittisista syistä jyrkästi lastensiirtojen arvostelun tammikuussa 1942. Samaan aikaan se teki vanhempien suuntaan voimakasta propagandatyötä lastensiirtojen puolesta. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni lapsi siirtyisi Ruotsiin ja näin helpottaisi tilannetta Suomessa. Kun ei-toivotut seuraamukset sodan jälkeen nousivat esiin, syntyi erikoinen tilanne: niin päättäjät ja poliitikot kuin perheetkin halusivat vaieta asiasta. Yksi tämän kirjan tavoitteista on muodostaa kokonaiskuva lastensiirroista ja nostaa humanitaaristen tekijöiden rinnalle myös poliittiset taustatekijät. Lapset olivat politiikan pelinappuloita sekä sodan aikana että sen jälkeen. Uusimman tiedon valossa Kav$/en kuvaa kirjassaan lastensiirtojen kahta tasoa samanaikaisesti ja rinnan: ylätasoa, jossa päätöksenteko ja johtaminen tapahtuivat sekä yksittäisen perheen ja sotalapsen tasoa, jossa koettiin niin eron ikävä ja tuska kuin Ruotsista paluun vaikeudet. Uudella tiedolla on eheyttävä ja lääkitsevä vaikutus, sillä se auttaa sotalapsia luomaan laajemman näkemyksen tapahtumista, jotka ovat voimakkaasti vaikuttaneet heidän elämäänsä sekä myös heidän suomalaisiin ja ruotsalaisiin vanhempiinsa. Pertti Kav$/en oli itsekin sotalapsi. Hän on toiminut vuosia aktiivisesti paikallisissa ja valtakunnallisissa sotalapsijärjestöissä sekä tehnyt aihepiirin liittyvää tutkimusta. Syksyllä 2010 hän on julkaissut Helsingin yliopistossa sotalapsia käsittelevän väitöskirjan Humanitaarisuuden varjossa.