AARVA, P., Parantavat energiat

Täydentävät hoidot ovat hyvin suosittuja, mutta niihin liittyy paljon ennakkoluuloja. Tutkimukset osoittavat, että monet hoidot lievittävät kipuja, parantavat kehon ja mielen jännitysoireita, hoitavat migreeniä, vähentävät ahdistusta, stressiä ja masentuneisuutta, rentouttavat sekä kohentavat kroonisesti sairaiden elämän laatua. Kirjoittaja pohtii, ovatko vaikutukset pelkästään plaseboa vai voiko hoitavalla kosketuksella ja energioilla olla todellista tehoa. Hän avaa myos myyttien, enkeleiden, uskon, toivon ja rakkauden hoivavaikutuksia ja puntaroi, miksi potilaat eivät kerro lääkärille käyttävänsä täydentäviä hoitoja, vaikka käyttäjiä on noin kolmannes suomalaisista. Kirjassa valotetaan, mitä uusimmat tutkimustulokset kertovat hoitojen hyodyistä ja haitoista ja tarkastellaan energiahoitojen ja muiden keho-mieliajatteluun perustuvien auttamisen tapojen vaikutusmekanismeja, jotka ovat jääneet tieteelle epäselviksi. Pauliina Aarva on yhteiskuntatieteiden tohtori ja dosentti. Hän on tyoskennellyt terveystutkijana, kouluttajana, yrittäjänä ja terveysalan konsulttina kansainvälisissä hankkeissa. Täydentävistä hoidoista hän kiinnostui saatuaan itse niistä apua.