KIRJANPITOLAKI

Kirjanpitolaki uudistui vuoden 2016 alussa. Uudessa kirjassa pureudutaan uudistuneen kirjanpitolain mukanaan tuomiin muutoksiin hyvin käytännönläheisesti. Artikkelinomaisesti kirjoitetusta kirjasta löytyy vastauksia mm. siihen, miten uudistunut kirjanpitolaki vaikuttaa liiketapahtumien kirjaamiseen ja kirjanpitoaineistoon, arvostus- ja jaksotussäännöksiin, kuten hankintamenon määritelmään, rahoitusleasingin sääntelyyn, kehitysmenoihin ja pakollisiin varauksiin sekä rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamiseen, pienten ja mikroyritysten velvoitteisiin, konsernitilinpäätökseen, pääomalainaan. Kirjassa valotetaan myös sitä, mitä olennaisuudella tarkoitetaan uudistuneessa laissa. Kirjan ensimmäisessä luvussa käydään selkeästi läpi uudistuneen lain oleelliset muutokset, jonka jälkeen lukijan on helppo suunnistaa juuri hänelle tarpeellisiin lukuihin. Tekstejä kirjoitettaessa on kiinnitetty huomiota erityisesti käytännönläheisyyteen välttäen perinteistä lakitekstiä. Aihekohtaisesti jaotellusta sisällöstä lukija löytää helposti etsimänsä kohdat.