OINAS, Z., Guide to Finnish declension

Opas suomen kielen nominitaivutukseen on suomen kielen opiskeluun tarkoitettu apuneuvo. Oppaassa on taivutettu 42 nominia (nominityyppiä) yksikössä ja monikossa kokonaan. Jokaista taivutustaulukkoa seuraa englanninkielinen selostus taivutustyypin ominaispiirteistä ja joukko taivutustyyppiin kuuluvia esimerkkejä. Esimerkkejä on ryhmitelty siten, että niitä on helppo opetella. Astevaihtelusanoja on ryhmitelty erikseen. Oppaan alussa on lyhyt englanninkielinen kielioppijohdanto, jossa käsitellään nominityyppejä, sijojen muodostamista ja nominien astevaihtelua. Kirjan lopusta löytyy tavallisimpien pronominien taivutustaulukkoja.