HELLSTEN, T., Uhanalainen ihminen

Uupumus, turhautuminen ja kyynisyys ovat nyky-Suomessa inhimillisen kokemuksen arkisanastoa. Ne kertovat siitä, etteivät taloudellinen ja henkinen hyvinvointi kulje käsikädessä. Onko taloudellisen kasvun tavoittelussa hukattu jotakin ihmisyytemme kannalta oleellista? Toisen ihmisen kohtaamiselle ja vastuun ja vuorovaikutuksen arvoille on lyhytjänteisessä, teknistyneessä kulttuurissamme yhä vähemmän sijaa. Opettaako maailma meidät ajattelemaan: en tarvitse ketään, selviän yksin ja murtumatta? Tommy Hellsten haastaa kirjassaan lukijat etsimään ihmisarvoista elämää. Kyse on yksilön valinnoista, mutta myös kulttuurisista arvoista. Mitä ovat ne asiat, joita ihminen tarvitsee voidakseen hyvin? Voidaanko häpeän leimaama suorittamisen kulttuuri nujertaa ja tarjota inhimillisyydelle uusi mahdollisuus? Teos nivoo yhteen sipoolaisen Tommy Hellstenin yli 30 vuoden terapiatyön kokemukset ihmisyydestä ja sen peruskysymyksistä hektisessä, vahvuutta ja selviytymistä ihannoivassa maailmassamme.