VUORI, I., Liikuntaa lääkkeeksi

Monilla on sairauksia ja niitä on hoidettava sekä omin että ammattiauttajien voimin. Kertynyt tutkimusnäyttö osoittaa, että liikunta on terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon vaikuttava, turvallinen ja taloudellinen keino. Liikunta on näihin tarkoituksiin myös monien muiden keinojen kanssa kilpailukykyinen ja useimpien käytettävissä oleva keino. Tämän kirjan tavoitteena on antaa lukijoille luotettava tieto perustaksi liikunnan käytölle oman tai läheisten terveyden hyväksi. Siinä käsitellään yleisimmät terveysaiheet, joissa liikunnan on osoitettu olevan vaikuttavaa. Tutkimusnäytön perusteella otetaan kantaa, millä perusteilla liikunnän käyttö on asianmukaista ja millaisia ja minkä asteisia vaikutuksia liikunnalla on odotettavissa. Lopuksi esitetään kuhunkin aiheeseen pätevä liikuntaohjelma. Kaikki kirjassa esitetyt tiedot ja kannanotot perustuvat mahdollisimman luotettavaan, pätevään ja ajantasaiseen tutkimustietoon, erityisesti tutkimusten yhteenvetoihin ja niistä tehtyihin tilastollisiin analyyseihin.