JYRÄNKI, A., Suurvaltojen välissä

Jos halutaan ymmärtää ja arvioida ajankohtaisia kysymyksiä, on käännettävä katse maamme menneisyyteen.Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta. Suomen valtion ja sitä edeltäneen suuriruhtinaskunnan asema idän ja lännen välissä on aiheuttanut historian kuluessa useita pulmia ulkosuhteissa ja on ajankohtainen kysymysedelleen. Kuinka suurvaltojen poliittiset ja sotilaalliset toimet ovat vaikuttaneet maahamme? Millaiset kansalliset ja kansainväliset säännöstöt ovat ohjailleet suhteita ulkovaltoihin? Mitkä ovat Suomen haasteet globaalissa nykymaailmassa? Suurvaltojen välissä piirtää kuvan Suomesta maailmanpolitiikan pyörteissä ja on samalla kertomus Suomen valtion ja hyvinvointiyhteiskunnan synnystä. Emeritusprofessori Antero Jyränki tarkastelee aihettaan tarkkanäköisesti ja mukaansatempaavasti. Esiin nousevat historian suuret linjat ja käänteet - mutta siellä täällä myös yksityiskohdat. Emeritusprofessori Antero Jyränki on tehnyt pitkän uran valtiosääntöoikeuden ja oikeushistoriantutkijana Turun yliopistossa ja Suomen Akatemiassa sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan asiantuntijana. Vuosina 1970-1973 hän työskenteli tasavallan presidentin kansliapäällikkönä. Hän on tullut yhteiskunnallisessa keskustelussa tunnetuksi parlamentarismia puolustavista kannanotoistaan. Jyränki on kirjoittanut tutkimusten lisäksi lukuisia tietokirjoja, muiden muassa Kansa kahtia, henki halpaa: oikeus sisällissodan Suomessa? (Art House 2014).