LAMMI, E., Sururistin kantajat

Ylöjärveläisen tietokirjailijan Esko Lammin kirjoittama teos tuo esiin vuosien 1939-1945 sodissa kaatuneitten suomalaisten sotilaitten lähiomaisten huoltotyön järjestämisen ja merkityksen sotavuosien aikana. Teoksen ensimmäisessä luvussa kuvataan vapaaehtoisen huoltotyön merkitys ja sen välitön vaikutus sotaleskien ja sotaorpojen elämään. Teoksen toisessa luvussa käsitellään Kaatuneitten Omaisten Liiton sekä eräiden säätiöiden huoltotyön merkitystä valtiovallan toimien ohella sotaleskien ja sotaorpojen hyväksi rauhan aikana. Kolmannessa luvussa kerrotaan, kuinka sotaleskiin kohdistunut huoltotyö asteittain muuttui ja kuinka nuo muutokset vaikuttivat Kaatuneitten Omaisten Liiton toimintaan sekä miten liitossa tapahtui sukupolvenvaihdos sotaorpojen siirtyessä liiton johtotehtäviin ja perustaessaan omia sotaorpoyhdistyksiään. Teoksen lopussa tarkastellaan vielä sotaleskien ja sotaorpojen elämänvaiheiden käsittelyä mediassa vuosikymmenten kuluessa. Teoksessa on 80 valokuvaa ja useita sotaorpojen haastatteluita ja kertomuksia sekä henkilöhakemisto.