SOSIAALITYÖN käsikirja. - 4., uud. laitos

Sosiaalityön käsikirjassa käsitellään sosiaalityön kentän kokonaisuutta: sosiaalityön sosiaalipoliittisia kehyksiä, käytännön asiakastyötä, sen kehittämistä, hallintoa ja tulevaisuudennäkymiä. Kirjan keskeisiä teemoja ovat *asiakasryhmäkohtainen sosiaalityö *sosiaalihuollon lainsäädäntö ja sen uudistukset *tutkiminen ja kehittäminen sosiaalialalla *sosiaalihuollon ja sosiaalityön henkilöstö ja johtaminen *sosiaalipalvelujen valvonta. Kirjan neljännessä, uudistetussa laitoksessa on otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön lukuisat uudistukset (mm. uudet sosiaalihuolto- ja ammatinharjoittamislait) sekä sosiaalihuollon tiedonhallinnan ajankohtaiset kysymykset. Uutta laitosta on laajennettu myös muun muassa moniammatillisen ja kuntouttavan sosiaalityön, maahanmuuttajien parissa tehtävän sosiaalityön, kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoiden sekä kansainvälisen sosiaalipolitiikan osalta. Sosiaalityön käsikirja soveltuu kaikille sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kirjoittajat ovat alan kokeneita asiantuntijoita muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöstä, sosiaalialan osaamiskeskuksista ja yliopistosta.