KÄYNTISATAMAT 2013 ; Venepuhelinluettelo 2013

Kirja sisältää kaikki luokitetut käyntisatamat koko Suomen rannikolta Virojoelta aina Tornioon saakka. Merenkulkulaitoksen merikarttasarjoihin numeroidut käyntisatamat löytyvät korkealaatuisina lähestymiskarttoina sekä satamatietoina, joissa kerrotaan mm. kiinnitysmahdollisuudet, syvyydet, koordinaatit ja palvelusymbolit. Tärkeimmät satamat esitellään nelivärisinä ilmakuvina. Lopussa ilmoitusaineistoa.