LESKISENOJA, E., Vuosi koulua, vuosi iloa

Mistä löytyy kouluilo? Miten opettaja voi edistää oppilaiden kouluiloa? Miten saada kodit mukaan? Ja miten opettaja itse jaksaa? Kirja piirtää kuvan koululuokan myönteisestä ja innostavasta toimintakulttuurista sekä opettajasta oman työnsä tutkijana. Tutkimus esittelee pohjoissuomalaisen koulun 6. luokalla toteutetun toimintatutkimuksen. Tutkimus edustaa positiivista psykologiaa, ja kouluiloa edistetään ns. PERMA-hyvinvointiteoriasta sovelletuilla positiivisilla opetusjärjestelyillä. Toimintavuoden pedagogiset menettelyt muuttivat oppilaiden ja opettajan arkisen kouluvuoden ilon vuodeksi. Tutkimus osoittaa, että kouluilo löytyy ja vahvistuu yksinkertaisilla ja helposti toteutettavilla käytännön toimintatavoilla. Vahvistaessaan oppilaiden kouluiloa opettaja edistää myös omaa hyvinvointiaan.