ORLOFF, J., Emotionaalinen vapaus

Uudessa teoksessaan menestyskirjailija Judith Orloff kertoo, kuinka voimme vapautua kielteisistä tunteista. Yhdistelemällä lääketiedettä, psykologiaa ja energiatietoisuutta Orloff opastaa lukijaa, kuinka tämä voi tunnistaa itsessään kielteiset tunteet kuten masennus, viha tai pelko ja muuttaa ne toivoksi, myötätunnoksi ja rohkeudeksi. Kirjoittaja on onnistunut yhdistämään erilaiset lähestymistavat ihmisen mieleen ja kehoon toimivaksi kokonaisuudeksi. Kirja on erittäin käytännönläheinen ja Orloff avaa lähestymistapaansa pääasiassa tosielämän esimerkkitapausten valossa. Judith Orloff on energiapsykiatriaan erikoistunut lääketieteen tohtori. Hän työskentelee yksityisellä vastaanotollaan psykiatrina sekä kliinisen psykiatrian apulaisprofessorina UCLA:n yliopistossa Los Angelesissa. Orloff on saavuttanut kansainvälisesti tunnustetun aseman intuition, energian ja perinteisen lääketieteen vuorovaikutuksen asiantuntijana. Aiemmin häneltä on ilmestynyt teos Myönteinen energia (Basam Books 2006), joka saavutti valtavan suosion eri puolilla maailmaa ja on käännetty yli kahdellekymmenelle kielelle.