COLLI, G., Nietzschen jälkeen

Giorgio Collin mukaan ""Nietzsche ei tarvitse tulkitsijoita. Hän on itse puhunut itsestään ja perusajatuksistaan aivan tarpeeksi ja mitä läpinäkyvimmin"". Nietzschen jälkeen -kirja onkin pikemmin jatkoa Nietzschen ajattelulle kuin sen tulkintaa. Kuinka tulla filosofiksi? kysyy tämä kirja. ""Nietzschen jälkeen yhtäkään filosofia ei enää uskota eikä uskota tulevaisuudessakaan. Filosofian naamio on peruuttamattomasti riisuttu"". Mutta Collin ""jälkeen"" on myös ""ennen"". Häntä kiinnostaa paluu traagiseen Kreikkaan, Apollon- ja Dionysos-jumaluuksien vastakkaisuuteen. Missä Nietzsche näki eroja, Colli näkee yhteyksiä. Hän tarjoaa oman tulkintansa esisokraateista, taiteesta ja elämästä. Nietzsche pysyy esikuvana ja mittapuuna. Mutta hänen jälkeensä filosofin tehtävä on vapautua ja vapauttaa kaikista ajattelun tyranneista.