KARI, E., Kalavale

Mistä kalamme tulevat? Euroopan kalakannoista vain 25 prosenttia kestää nykyisten tehopyydysten tahdin. Noin 60 prosenttia Euroopassa kulutetusta kalasta on ulkomaista, ja arviolta puolet. EU:n tuontikalasta on kalastettu laittomasti kalastettua. Kirjassa selvitetään EU:n ulkomaisia kalastussopimuksia, joista suurin osa on Länsi-Afrikassa - yhdellä maailman rikkaimmalla merialueella, köyhimpien kehitysmaiden rannikoilla. Länsi-Afrikka kärsii meristä eniten ulkomaisten alusten laittomasta kalastuksesta. Se on yksi maailman pahiten liikakalastettuja alueita, ja kun kalakannat hupenivat 2000-luvun alussa, kasvoi siirtolaisten virta Kanarian saarille räjähti. Siirtolaiset tulivat juuri niistä maista, joissa EU:lla on ollut suurimmat kalastussopimukset. Entisistä kalastajista muodostui paperittomien ihmisten massa, jota Etelä-Euroopan rakennusala ja maataloustuotanto imee halpatyövoimaksi. Hyvin pian koko ihmiskuntaa koskee kalakato ja ympäristökatastrofi, josta kaikkien kuluttajien tulisi olla tietoisia.