OJANEN, M., Positiivinen psykologia. - 2. uud. p.

Teos on ensimmäinen suomalaisen tutkijan kattava kirja uudesta ja maailmalla laajentuvasta psykologian suuntauksesta. Se osoittaa, miten vahvuuksien kehittäminen vie eteenpäin paremmin kuin heikkouksien kimpussa kamppailu. Teos lähestyy ihmistä hyveiden kautta: se houkuttelee arvioimaan omia vahvuuksia ja kehittämään niitä. Teos korostaa positiivisten tunteiden, ihmissuhteiden, rohkeuden ja toivon merkitystä elämässä. Se näyttää, miten ajattelun ja toiminnan avulla voidaan edistää hyvinvointia ja kykyä selviytyä ongelmista. Teos on ajantasaistettu vuonna 2014. Markku Ojanen on Tampereen yliopiston psykologian professori, joka on julkaissut useita tietokirjoja psykologian alalta. Hän on tunnettu positiivisen psykologian, onnellisuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkija.