RIKOLLISUUSTILANNE 2010

Rikollisuuskehitystä tarkastellaan sekä rikoslajeittain että tekijäryhmittäin. Rikollisuutta kuvataan poliisitilaston sekä eri lähteistä saatavin piilorikollisuutta koskevien tietojen avulla. Raportti kertoo myös rikosvahingoista. Erillisteemoina käsitellään nuorisorikollisuutta, naisten tekemää ja naisiin kohdistuvaa rikollisuutta ja ulkomaalaisten rikollisuutta. Rikosoikeudellisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvaavat tiedot rikosten selvittämisestä, syyteharkinnasta sekä rangaistuksen määräämisestä. Raporttiin sisältyy myös tietoja rangaistusten täytäntöönpanosta. Ajankohtaisina erityisteemoina tarkastellaan nuorten seuraamusjärjestelmää, seuraamuskäytäntöä huumausainerikoksissa ja rikollisuuden kustannuksia. Katsauksessa on laaja liiteosa. Julkaisusta löytyvät tiiviissä muodossa muun muassa tiedot poliisin tietoon tulleista rikoksista sekä yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomituista kymmenvuotiskaudelta ja tiedot tekijöille tuomituista seuraamuksista vuonna 2009.