VANHANEN, M., Ulkopolitiikkaa

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen kirjoittaa ulkopolitiikan perusasioista ymmärrettävästi ja suoraan. Kirja on tarkoitettu pohjustamaan keskustelua, jota Suomessa tarvitaan valmisteltaessa vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Vanhanen toimii tällä hetkellä Paasikivi-seuran puheenjohtajana ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsenenä ja on varajäsen selontekovalmistelun parlamentaarisessa seurantaryhmässä. Aiemmin hän on ollut mm. pääministeri, hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtaja, Suomen neuvottelukunnan puheenjohtaja kahdessa EU:n perussopimusta neuvotelleessa hallitusten välisessä konferenssissa, EU:n puheenjohtaja, eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, EU:n perustuslaillista sopimusta valmistelleen konventin jäsen, puolustusministeri ja Suomen YK-liiton puheenjohtaja. Sisältö: Ulkopolitiikkaa, Venäjä ja voimapolitiikan paluu, Lähialueemme vakaus, Suomen ja Ruotsin yhteys - käynnissä evoluutio, Nato, Historian opit, EU:n puolustusulottuvuus odottaa tilanetta?, Suomen ratkaisut.