DONNER, J., Lilla mammuten

Tarjottu DigiKirjossa 7/15, aikaisemmat tilaukset voimassa. Denna halvautentiska dagbok är tillkommen mellan den 17 juli 2013 och den 17 februari 2015. Vore den helt autentisk skulle den vara dubbelt längre. I den mĺn det varit möjligt och lämpligt har jag uteslutit större delen av mitt privatliv, att göra det helt är omöjligt. Det ena hör till det andra. Över hela denna period och förbi den vilar skuggan av och smĺningom bekräftelsen om en förnyad lungcancer, denna gĺng pĺ högra lunghalvan, i medvetande om den höga dödligheten hos oss lungcancerdrabbade. Jag vill ändĺ ge andra överlevande hopp om fortsatt liv. Jörn Donner