THALER, R. H., Väärin käyttäytyminen

Richard Thaler aloitti Daniel Kahnemanin ja muutamien muiden kanssa talouden ilmiöiden kokeellisen tutkimuksen. Miten ihmiset tekevät taloudellisia päätöksiä? Tuloksena on käyttäytymistaloustiede-niminen ala. Käyttäytymistaloustiede osoittaa, että perinteisen taloustieteen perusoletukset ovat väärät. Me emme ole rationaalisia toimijoita. Markkinat eivät ole tehokkaat. Kun perinteisen taloustieteen lähtökohdat ovat väärät, se ei myöskään kuvaa talouden ilmiöitä oikein. Väärin käyttäytyminen on käyttäytymistaloustieteen synnyn ja sen kohtaaman vastustuksen tarina. Richard Thaler on University of Chicagon professori.