DONNER, J., Blod är tunnare än vatten

""Berättelsen utspelar sig vid den finskryska gränsen 1918. En judisk man vid namn Alexander har flytt undan bolsjevikerna till sin gamla datja i Finland. Huset visar sig bebott av en ung finska, tillfälligt i omrĺdet även hon. När Alexander stiger in i villan riktas en pistol mot honom. Den unga kvinnan, Anna, säger sig vara beredd att skjuta. Blod är tunnare än vatten är en roman om det hĺrda, otrygga livet i efterdyningarna av finska inbördeskriget 1918. Vit eller röd är skillnaden mellan liv och död. Boken är ocksĺ en kärleksberättelse. Anna och Alexander inleder en relation och börjar nysta upp varandras bakgrund. Bĺda har ett förflutet i Petersburg, en stad präglad av vĺld, misär, fattigdom, svält och godtycke. Bĺde Annas och Alexanders öden är beroende av den man, kallad Kaptenen, som är kommendant över gränsomrĺdet och innehar den absoluta makten att bestämma över alla och envar. Sällan har Jörn Donner skrivit lika gastkramande som här. Man läser med nerverna pĺ helspänn - och blir ändĺ överrumplad. """"När Alexander är nästan uppe pĺ kanten hörs tvĺ gevärsskott, kanske avsedda för honom, men de slĺr i marken en bit frĺn honom. Han ligger orörlig ett tag. Kallt vatten rinner ur hans fickor. Inga ytterligare skott. Han oroar sig över roddaren, som fĺtt bra betalt i de rubler som snabbt förlorat sitt värde, sĺ kallade Kerenskijrubler, men sĺ inser han att mannen torde ĺtnjuta de andras förtroende och knappast blir föremĺl för beskjutning frĺn den motsatta sidan. De är beroende av honom, han är beroende av dem. Alexander, nu uppe pĺ torra land, nedsölad av vatten och lera, är inte beroende av nĺgon, kan inte ty sig till nĺgon.""""""