VARTO, J., Ajattelemisen alku ja loppu

Filosofia ei ala tyhjästä vaan sitä edeltää pitkä historia, jonka voi vasta jälkikäteen ymmärtää filosofian historian aluksi. Kysymykset maailman synnystä ja ihmisen erityisyydestä ovat aiheina monissa runoelmissa ja eepoksissa, lukuisilla lainlaatijoilla ja kronikoitsijoilla jo ennen kuin mitään alettiin kirjoittaa muistiin. Ne eivät vielä ole filosofiaa. Filosofian alku oli vasta edessäpäin. Mutta kun se alkoi, se nojasi noihin pohdintoihin. Kirjassa etsitään kreikkalaista eetosta. Eetos on kansan pyrkimys, päämääriksi ja ihanteiksi puettu käsitys ihmisenä olemisesta ja sen toteutumisen mahdollisuuksista. Kreikkalainen eetos on meille erityisen tärkeä, koska koko kulttuuripiirimme eetos perustuu kreikkalaisiin. Nykyisin sama eetos leviää - hyvässä ja pahassa - ympäri maailman, kun länsimainen kilpailuasenne, kauppa ja tiede valtaavat alaa myös siellä, missä niillä ei ole historiallista paikkaa. Tämä maailmanvalloitus kuului alunperin kreikkalaisen eetokseen. Sisällöt ovat tosin muuttuneet paljon, mutta kuten silloin nytkin kilpailu, kauppa ja sota ovat tärkeä osa eetosta.