FÄRKKILÄ, M., Gastroenterologia ja hepatologia. - 3. uud. p

Täysin uudistettu alan perusteos on tarkoitettu laajalle lukijakunnalle opiskelijasta alan erikoislääkäriin. Kirja on sopiva gastroenterologian tietolähde myös muiden erikoisalojen lääkäreille.