THESLEFF, H., Platonin arvoitus

""Platon on filosofian klassikko, jota eri tutkijat ja koulukunnat ovat jatkuvasti tulkinneet eri tavoin. Teos esittelee Platonin ajattelua ja esitystapaa sekä tarjoaa luotettavan yleisesityksen Platonin filosofian tärkeimmistä ulottuvuuksista ja ongelmista. Teoksessa kiteytyy Holger Thesleffin pitkäaikainen kansainvälinen tutkimustyö. Siinä tarkastellaan muun muassa Platonin uskoa eettisen eliitin kehittämisen mahdollisuuteen, jatkuvan suullisen keskustelun merkitystä hänen filosofialleen, hänen ""sokraattista"" ironiaansa ja huumorintajuaan, hänen kahden tason dialektiikkaansa ja jälkimaailmaa hämmentäneitä ajatusleikkejään. Kantavana ajatuksena on, että Platonia täytyy pyrkiä ymmärtämään hänen omista lähtökohdistaan käsin. Holger Thesleff (s. 1924) aloitti tieteellisen uransa Helsingin yliopistossa erikoisalanaan vanhat kielet. Väiteltyään vuonna 1954 kreikan kielen tyylikysymyksistä hän jatkoi filologista tutkimusta muun muassa Lontoossa. Dosenttina hän hoiti Kreikan kirjallisuuden professorin virkaa 1956-1959 ja erikoistui ensin kreikkalaiseen pythagoralaiseen kirjallisuuteen ja sitten Platoniin. Hänen ensimmäinen Platonia koskeva monografiansa ilmestyi englanniksi vuonna 1967. Vuonna 1968 hänet nimitettiin Helsingin yliopiston kreikkalaisen filologian henkilökohtaiseksi professoriksi 1968 (emeritus 1988). Thesleff on toiminut muun muassa Platonin dialogien käännösprojektien asiantuntijana Suomessa ja Ruotsissa, julkaissut useita tutkimuksia Platonista (enimmäkseen englanniksi ja saksaksi, mutta myös suomeksi ja ruotsiksi), suorittanut kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä ja osallistunut useiden kansainvälisten tieteellisten seurojen toimintaan.