GALENOS

Galenoksen uusi laitos Galenos : Johdanto lääketieteen opintoihin on tarkoitettu yhdistämään lukion terveystiedon, biologian, kemian ja fysiikan oppisisältöjä lääketieteen opintoihin. Kyseessä ei ole lääketieteellinen oppikirja vaan lääketieteen opinnoista kiinnostuneille tarkoitettu teos. Kirjassa kuvaillaan ihmiselimistön anatomisia rakenteita ja fysiologisia toimintoja ja selvitellään niiden biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia perusteita. Lukijoita pyritään aktivoimaan asioiden kriittiseen pohtimiseen ja asioiden välisien yhteyksien ymmärtämiseen. Kirjaa käytetään valintakoemateriaalina lääketieteen alojen opiskelijavalinnoissa.