HUOTARI, J., Taivaalle!. - 2. uus. p.

Jouko Huotari (1918-2004) oli 17,5 ilmavoitollaan sotiemme menestyksekkäimpiä hävittäjälentäjiä. Jatkosodan syttyessä Huotari komennettiin talvisodassa mainetta saavuttaneeseen Lentolaivue 24:ään ja sen kolmanteen lentueeseen - yksikköön, jossa hän palveli koko sodan ajan. Hänen lentuetovereitaan olivat muun muassa Illu Juutilainen, Joppe Karhunen ja Lauri Nissinen. Lentolaivue 24:n kalustona jatkosodassa olivat aluksi amerikkalaisvalmisteiset Brewster-hävittäjät, jotka myöhemmin korvattiin ajanmukaisilla saksalaisilla Messerschmitt Bf 109 -koneilla, Mersuilla. Muistelmissaan Huotari kuvailee elävästi hävittäjälentäjän elämää: tiukkoja ilmataisteluita, hyviä tovereita ja elämää tukikohdassa. Hänen muistelmansa ovat osa suomalaista ilmailukirjallisuutta.