AUTISMIN kirjo ja ikääntyminen. - 1. p.

Oppaasta on apua ikääntyvästä autismin kirjon henkilöstä huolehdittaessa. Oppaassa tarkastellaan ikään liittyviä sairauksia ja niiden tunnistamista, diagnosointia, hoitoa ja hallintaa, ikääntyessä ilmeneviä fyysisiä ja mielenterveyden ongelmia, muutosten hallintaa, aktiivisena ja virkeänä pysymistä, elämän loppuvaiheen hoitoa ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia: myös niiden, joilla ei itsellään ole kykyä tehdä päätöksiä. Vaikka sinulla jo olisi hyvä ammatillinen tietämys autismista mutta haluat oppia lisää, tämä opas antaa sinulle paremman käsityksen ikääntymisestä ja autismista ja auttaa sinua antamaan parasta mahdollista hoitoa. Autismin kirjo ja ikääntyminen - käsikirja ammattihenkilöille on suomennettu Autismi- ja Aspergerliitto ry:n hallinnoiman Aktiivinen ikääntyminen autismin kirjolla -projektin puitteissa RAY:n tuella. Alkuperäisen kirjan julkaisi The National Autistic Society, Ison-Britannian johtava autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä etuja ajava hyväntekeväisyysjärjestö vuonna 2013.